Veletrhy a zákaznické dny

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV Brno

Pro českou, středoevropsky orientovanou strojírenskou společnost je toto nejvýznamnější veletrh. Pravidelně se jej účastníme již od roku 2008, kdy jsme poprvé vystavovali stroj VLC 1600 ATC+C. Každoročně se na našem stánku setkáváme se stávajícími obchodními partnery nebo s novými zákazníky a představujeme nějakou novinku. V roce 2014 jsme poprvé vystavovali horizontální soustruh série HLC, v roce 2017 poprvé vertikální soustruh série VSC.

CNC karusel na veletrhu

Mezinárodní strojírenský veletrh TDZ turn modely strojů 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 horizontální soustruh
svislý soustruh veletrh TDZ Turn vystavování

Mezinárodní strojírenský veletrh METALOBRABOTKA Moskva

I tento strojírenský veletrh patří mezi nejvýznamnější v Evropě. Ruský trh nechává málokterou českou strojírenskou firmu chladnou, proto se i na tomto veletrhu téměř každoročně přezentujeme společně s naším dlouholetým a stabilním obchodním partnerem. Poprvé jsme prezentovali vertikální soustruh VLC na tomto veletrhu již v roce 2007.

Vystavování karuselu na veletrhu

Zástupci společnosti TDZ Turn jednající na veletrhu

Mezinárodní veletrh Metalobrabotka výstava soustruhu TDZ Turn

Jednání na veletrhu TDZ Turn

Mezinárodní strojírenský veletrh MACHTOOL Poznaň

Společně s naším obchodním partnerem jsme poprvé na tomto největším polském strojírenském veletrhu vystavovali stroj v roce 2012. Od té doby se veletrhů účastníme pravidelně a v roce 2016 jsme na veletrhu představili vůbec nejvyšší stroj ze všech vystavovatelů, a to vertikální soustruh VLC 1200 ATC+C-II s výškou obrobku až 1900 mm. I když tento veletrh nedosahuje významu MSV, patří mezi nejvyhledávanější strojírenské veletrhy ve střední Evropě s možností setkání se jak s polskými, tak především východoevropskými zákazníky.

Ukázka svislého soustruhu s obrobkem

Svislý soustruh TDZ Turn na výstavě

Veletrh Polsko - TDZ TURN

Ukázkový obrobek a soustruh VLC TDZ Turn

Další strojírenské veletrhy

Kromě výše uvedených se pravidelně účastníme také dalších evropských veletrhů, které však svým rozsahem nebo významem nedosahují zmiňovaných veletrhů. Například menší význam pro naši společnost má největší evropský strojírenský veletrh EMO, který je střídavě, jednou za 2 roky, pořádán v Itálii nebo Německu. Tento veletrh je orientován především západoevropsky a celosvětově, oproti naší středoevropské orientaci.
Mezi další veletrhy, kde jsme v nedávné době vystavovali, patří INTEC (Německo), TOOLEX (Polsko), FOR INDUSTRY (Česká republika).

Zákaznické dny

Pro své zákazníky a obchodní partnery pořádáme každoročně zákaznické dny. V případě, že chceme prezentovat velmi zajímavé technické novinky, tak i vícekrát ročně. Naše společnost je nedaleko centra Brna velmi dobře dostupná.

Mezi nejvýznamnější zákaznické dny patří ty z června 2016, které byly spojeny s oslavou 10 let od vzniku společnosti. Kromě prezentace novinek jsme pro cca 200 účastníků v tento den připravili večerní zábavu, kterou moderoval Leoš Mareš.

Společnost TDZ Turn oslava 10 let založení

TDZ Turn 10 let lasershow

Více fotek ve fotogalerii

Společnost TDZ Turn s.r.o. realizuje v r. 2018 projekt s názvem "TDZ Turn s.r.o. - účast na zahraničních veletrzích", jehož předmětem je účast na veletrhu AMB Stuttgart v Německu v září r. 2018. Jedná se o významný veletrh s tématikou kovoobrábění ve Střední Evropě. Základním cílem projektu je rozšíření exportních aktivit společnosti TDZ Turn s.r.o. a navázání nové dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.