Veletrhy a zákaznické dny

Mezinárodní strojírenský veletrh MSV Brno

Pro českou, evropsky orientovanou strojírenskou společnost, je toto jeden z nejvýznamnějších strojírenských veletrhů. Pravidelně jsme se jej účastnili od roku 2008, kdy jsme poprvé vystavovali stroj VLC 1600 ATC+C, do roku 2019. V letech 2022 - 2022 jsme kvůli omezením spojeným s COVID-19 na tomto veletrhu nevystavovali.

Každoročně jsme se na našem stánku setkávali se stávajícími obchodními partnery nebo s novými zákazníky a představili nějakou novinku. Například v roce 2014 jsme poprvé vystavovali horizontální soustruh série HLC, v roce 2017 poprvé vertikální soustruh série VSC a v roce 2019 vertikální soustruh VSC s osou "Y".

CNC karusel na veletrhu

Mezinárodní strojírenský veletrh TDZ turn modely strojů 2016
Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2014 horizontální soustruh
svislý soustruh veletrh TDZ Turn vystavování

Mezinárodní strojírenský veletrh MACHTOOL Poznaň

Společně s naším obchodním partnerem jsme poprvé na tomto největším polském strojírenském veletrhu vystavovali stroj v roce 2012. Od té doby jsme se veletrhu zúčastňovali pravidelně a v roce 2016 jsme na veletrhu představili vůbec nejvyšší stroj ze všech vystavovatelů, a to vertikální soustruh VLC 1200 ATC+C-II s výškou obrobku až 1900 mm. I když tento veletrh nedosahuje významu MSV, patří mezi nejvyhledávanější strojírenské veletrhy ve střední Evropě s možností setkání se jak s polskými, tak dalšími evropskými zákazníky. V roce 2017 jsme na tomto veletrhu vystavovali zatím naposledy.

Ukázka svislého soustruhu s obrobkem

Svislý soustruh TDZ Turn na výstavě

Veletrh Polsko - TDZ TURN

Ukázkový obrobek a soustruh VLC TDZ Turn

EMO, AMB, INTEC, TOOLEX...

Kromě výše uvedených se pravidelně účastníme, minimálně alespoň jako návštěvníci, také dalších významných evropských veletrhů.

Zákaznické dny

Mezi naše nejvýznamnější zákaznické dny patří ty z června 2016, které byly spojeny s oslavou 10 let od vzniku společnosti. Kromě prezentace novinek jsme pro cca 200 účastníků v tento den připravili večerní zábavu, kterou moderoval Leoš Mareš. 

Od roku 2019, s ohledem na omezení spojená s COVID-19, ale také s ohledem na pokles zájmu zákazníků o strojírenské veletrhy, pořádáme pravidelně zákaznické dny.

Zákaznické dny pro TDZ Turn znamenají příjemná setkání, pohodu, zábavu a prezentaci novinek. Vzhledem k vynikající dostupnosti společnosti blízko centra Brna účast na zákaznických dnech všem doporučujeme.

Společnost TDZ Turn oslava 10 let založení

TDZ Turn 10 let lasershow

Více fotek ve fotogalerii

Společnost TDZ Turn s.r.o. realizuje v r. 2018 projekt s názvem "TDZ Turn s.r.o. - účast na zahraničních veletrzích", jehož předmětem je účast na veletrhu AMB Stuttgart v Německu v září r. 2018. Jedná se o významný veletrh s tématikou kovoobrábění ve Střední Evropě. Základním cílem projektu je rozšíření exportních aktivit společnosti TDZ Turn s.r.o. a navázání nové dlouhodobé spolupráce se zahraničními partnery.