Základní informace

Specializace a zákaznická orientace nám umožňuje v každém okamžiku být připraveni na neplánovaný servisní zásah, provádět pravidelné servisní údržby a plnohodnotně se věnovat našim strojům také po skončení záruční lhůty. Máme vždy připravený servisní tým (mechanik+elektrikář).

 

Nadstandardní servisní podmínky

  • Základní záruční doba na stroj se sjednává v délce 12 měsíců, může však být prodloužena.
  • Základní záruční doba na geometrii stroje je 5 let.
  • Základní záruční doba na ložisko hlavního uložení je 5 let.
  • Příjezd na servisní zásah nejpozději do 24 hodin po nahlášení.
  • Veškerá systémová hlášení jsou srozumitelně psána v jazyce zákazníka, a proto jsme připraveni řešit případný problém operativně telefonicky.
  • Průběh servisního zásahu je vždy zaznamenán na montážním protokolu a placený servisní zásah je fakturován pouze na základě předem známých podmínek a skutečně odpracovaných hodin.


Před expedicí k zákazníkovi je na naší výrobní hale v Brně prováděna se zákazníkem kompletní kontrola a zkoušky stroje, proto předpokládáme, že nás nebudete, co se týče potřeby servisu, téměř potřebovat. Přesto, se v případě potřeby obraťte na svoji kontaktní osobu nebo jednoduše kontaktujte naše servisní centrum.

Jsme připraveni kvalitu našeho servisu dokázat u našich referenčních zákazníků.