Historie společnosti

2006 - 2008 Vznik společnosti, vertikální soustruhy VLC

Společnost TDZ Turn vznikla v roce 2006. Nejprve působila jako „DVS“ (divize vertikálních soustruhů) nadnárodní strojírenské společnosti, jíž se v dubnu 2008 stala dceřinou společností. Později, v roce 2011, se plně osamostatnila, stala se nezávislou společností a získala své současné jméno. Od svého počátku byla společnost TDZ Turn specializována výhradně na prodej nových CNC řízených vertikálních soustruhů své vlastní série VLC v rozsahu oběžného průměru 1100 až 5000 mm.


Podnětem pro vznik „DVS“, později TDZ Turn s.r.o., byl provedený marketingový průzkum, který odhalil ne plně uspokojenou poptávku po velkých vertikálních soustruzích. V době vzniku společnosti, především na českém a slovenském trhu, dominoval jediný dodavatel velkých vertikálních soustruhů, který určoval cenu i kvalitu. Pro domácí zákazníky proto bylo vítanou změnou, když jim byly v obdobném provedení a kvalitě nabídnuty levnější stroje s rychlejším dodacím termínem. Proto byl již v roce 2008 předán 20. stroj ze série VLC.

Výroba obráběcího stroje - vertikálního soustruhu
Historické fotografie TDZ Turn
Vertikální soustruh dva suporty TDZ Turn

2013 - 2015 Horizontální soustruhy HLC a HLM

V roce 2013, kdy již bylo předáno více než 50 vertikálních soustruhů série VLC, bylo nabídkové portfolio společnosti TDZ Turn rozšířeno o manuálně ovládané "klasické" horizontální soustruhy série HLM  a CNC řízené horizontální soustruhy série HLC.

K rozšíření portfolia došlo za účelem optimálního doplnění nabídky společnosti, a to tak, aby byla zachována specializace (soustruhy), řízení (u CNC řízených strojů společnosti TDZ Turn s.r.o. převažuje řídicí systém Siemens), tuhost (společným znakem všech produktů společnosti TDZ Turn s.r.o. je nejen velikost a tuhost strojů), kvalita (v každém okamžiku životnosti stroje dostatečný počet dostupných odborných pracovníků společnosti).

První CNC řízený horizontální soustruh série HLC byl předán českému zákazníkovi v roce 2014.

Od roku 2014, s ohledem na ruskou anexi Krymu a mezinárodní sankce, byly významně omezeny obchodní aktivity v Rusku a společnost zvýšila svoji nabídku ve střední a západní Evropě.

Křest horizontálního soustruhu
MSV 2014 Horizontální soustruh HLC společnost TDZ Turn
Zákaznický den TDZ Turn
CNC vertikální soustruh ve výrobě

2016 Výročí 10 let od vzniku, vertikální soustruhy VSC

V roce 2016 oslavila společnost TDZ Turn 10 let od svého vzniku. V rámci oslav došlo k představení nového loga TURN. Za jednu z nejvýznamnějších novinek roku 2016 lze však považovat především opětovné rozšíření nabídkového portfolia společnosti, a to o nové CNC řízené vertikální soustruhy série VSC.

TDZ TURN s.r.o.
Vertikální soustruh VSC
TDZ Turn

2017 - 2020 Vyrovnaná nabídka, těžká léta pro strojaře

Díky své jedinečné konstrukci a specifickým prvkům si série VSC velmi rychle po svém zavedení získala první zákazníky a v roce 2018 se v nabídce stroje VSC vyrovnaly zavedeným strojům série VLC. Od roku 2018 se také více začaly prosazovat horizontální soustruhy TDZ Turn. Aktuálně je nabídka všech produktů společnosti přibližně vyrovnaná.

Pro toto období je charakteristické zvyšování individuálních technických požadavků zákazníků a důraz je kladený na originální, na míru šité řešení, zahrnující špičkové služby. Charakteristické je toto období obecně také nedostatkem odborných pracovníků a nemalý vliv na vývoj strojírenských společností měl také COVID-19. Společnost TDZ Turn díky svému širokému a kvalitnímu produktovému portfoliu a obchodní strategii zvládla toto období bez újmy.

2021 - 2022 Následky COVID-19, Ruská invaze na Ukrajinu

Společnost TDZ Turn pokračuje ve svém posiilování tržní pozice na českém a slovenském trhu a více se začíná prosazovat na trzích střední a západní Evropy. Po zahájení ruské invaze na Ukrajině počátkem roku 2022 byly zastaveny veškeré obchodní aktivity v Rusku.