Historie společnosti

Vznik společnosti, vertikální soustruhy VLC

Společnost TDZ Turn vznikla v roce 2006. Nejprve působila jako „DVS“ (divize vertikálních soustruhů) nadnárodní strojírenské společnosti, jíž se v dubnu 2008 stala dceřinou společností. Později, v roce 2011, se plně osamostatnila, stala se nezávislou společností a získala své současné jméno. Od svého počátku byla společnost TDZ Turn specializována výhradně na prodej nových CNC řízených vertikálních soustruhů své vlastní série VLC v rozsahu oběžného průměru 1100 až 5000 mm.


Podnětem pro vznik „DVS“, později TDZ Turn s.r.o., byl provedený marketingový průzkum, který odhalil ne plně uspokojenou poptávku po velkých vertikálních soustruzích. V době vzniku společnosti, především na českém a slovenském trhu, dominoval jediný dodavatel velkých vertikálních soustruhů, který určoval cenu i kvalitu. Pro domácí zákazníky proto bylo vítanou změnou, když jim byly v obdobném provedení a kvalitě nabídnuty levnější stroje s rychlejším dodacím termínem. Proto byl již v roce 2008 předán 20. stroj ze série VLC.

Výroba obráběcího stroje - vertikálního soustruhu
Historické fotografie TDZ Turn
Vertikální soustruh dva suporty TDZ Turn

Horizontální soustruhy HLC a HLM od roku 2013

V roce 2013, kdy již bylo v rámci Evropy a Ruska předáno více než 50 vertikálních soustruhů série VLC, bylo nabídkové portfolio společnosti TDZ Turn rozšířeno o horizontální soustruhy bez řídicího systému série HLM  a horizontální soustruhy CNC řízené série HLC.

K rozšíření portfolia došlo za účelem optimálního doplnění nabídky společnosti a to tak, aby byla zachována specializace (soustruhy), řízení (u CNC řízených strojů společnosti TDZ Turn s.r.o. převažuje řídicí systém Siemens), tuhost (společným znakem všech produktů společnosti TDZ Turn s.r.o. je nejen velikost a tuhost strojů), kvalita (v každém okamžiku životnosti stroje dostatečný počet odborných pracovníků společnosti).

První CNC řízený horizontální soustruh série HLC byl předán českému zákazníkovi v roce 2014, do konce roku 2016 bylo předáno dalších 5 horizontálních soustruhů českým nebo ruským zákazníkům.

Křest horizontálního soustruhu
MSV 2014 Horizontální soustruh HLC společnost TDZ Turn
Zákaznický den TDZ Turn
CNC vertikální soustruh ve výrobě

Rok 2016 plný novinek

V roce 2016 oslavila společnost TDZ Turn 10 let od svého vzniku. V rámci oslav došlo k představení nového loga TURN. Za jednu z nejvýznamnějších novinek roku lze ale považovat především opětovné rozšíření nabídkového portfolia společnosti a to o nové CNC řízené vertikální soustruhy série VSC. Oproti vertikálním soustruhům série VLC se jedná o menší stroje v rozsahu oběžného průměru 750 až 1100mm. Vzhledem ke své jedinečné konstrukci získali téměř ihned po jejich zavedení na trh své příznivce a ještě do konce roku 2016 byl předán první stroj série VSC českému zákazníkovi.

TDZ TURN s.r.o.
Vertikální soustruh VSC
TDZ Turn