Inovace

Inovace

TDZ Turn je moderní společnost, která si uvědomuje nezbytnost neustálých produktových a procesních inovací.

Produktové inovace do konce roku 2016

V souvislosti s plněním individuálních a často velmi specifických zákaznických požadavků neustále pracujeme na zkvalitňování našich produktů. Každý náš produkt je tak obvykle originálem, u kterého ale vždy požadujeme 100% kvalitu.

V procesu inovace našich produktů je pro nás kromě kvality neméně důležitá výsledná funkčnost. Vyvinuli jsme například revoluční technologii obrábění klapek s trojitou i čtvernou excentricitou.

Pro zákazníky s požadavkem extrémní tuhosti upnutí nástroje jsme pro naše stroje představili systém 5bodého upnutí nástrojového držáku do smykadla.

Na základě požadavku zákazníků maximálního využívání osy "C" jsme do praxe u našich vertikálních soustruhů VLC zavedli systém dvou pohonů hlavního vřetene „Master-Slave".

Pro maximalizaci tuhosti strojů VLC jsou naše stroje až do velikosti oběžného průměru 3000 mm jedno-stojanové...

Soustružení na CNC vertikálním soustruhu

Jednostojanové soustruhy kluzné vedení TDZ Turn

Pohon Master-Slave na vertikální soustruhy VLC

Upínání nástrojových držáků Hirth VLC

Designová inovace stroje VLC

Ačkoliv za klíčovou vlastnost považujeme jeho funkčnosti, významnou produktovou inovací v roce 2016, na základě požadavku našeho německého zákazníka, byl například vývoj nového, více funkčního a ergonomického krytování  vertikálních soustruhů VLC .

Koncept nového designu strojů VLC

TDZ Turn a nový design strojů VLC

Inovativní design vertikálních soustruhů TDZ Turn

Výhody nového designu soustruhů VLC

Inovace horizontálních soustruhů HLM a HLC

Významnou inovaci prodělaly v roce 2017 horizontální soustruhy série HLC a HLM. Stroje jsou nyní variabilnější, robustnější a odolnější než kdy dříve.

Horizontální soustruh HLC společnosti TDZ Turn

Horizontální soustruhy v Brně.

Horizontální CNC soustruh s řídicím systémem SIEMENS

Produktové inovace od roku 2018 až 2022

V letech 2018 až 2022 jsme představili velké množství technických novinek. Nelze samozřejmě vyjmenovat všechny, a proto pouze několik příkladů.

Mezi ty nejzásadnější u strojů série VSC patří například osa „Y“ a stroj se dvěma zásobníky, a to vlevo i vpravo.

U strojů VLC byl vyvinut stroj VLC 1600C-III, s maximální výškou obrobku až 2600mm, pro letecký průmysl stroj s kompletním zakrytováním stroje nebo například stroj pro obrábění grafitu vybavený speciální pinolou. Pro naše zákazníky jsme také připravili stroj pro obrábění železničních kol.

Inovacemi prošly také horizontální soustruhy – byl představen stroj s maximálně robustním provedením lože „XL“ se 4-mi vodicími plochami. Německému zákazníkovi byl předán lícní soustruh s maximálními požadavky na monitoring pracovního procesu, ale také ekologii a hlučnost. Pro našeho zákazníka jsme připravili také horizontální soustruh pro obrábění železničního dvojkolí.

Tradice TDZ Turn oslava 10 let výročí společnosti

Jednání v TDZ Turn v Brně

Hala společnosti TDZ Turn lasershow